WYDARZENIA

Image article

Japonia: spojrzenie na kulturę Tokugawów – promocja książki

8.05.2019
WSTĘP: wolny

Muzeum Azji i Pacyfiku oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata zapraszają na spotkanie promujące książkę. V, ENGELBERTA KAEMPFERA pt. „Japonia: spojrzenie na kulturę Tokugawów” [1727], w tłumaczeniu i opracowaniu Macieja Tybusia, konsultacji dr Ewy Kamińskiej i pod redakcją Grażyny Raj, wydaną przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2018.
http://www.world-art.pl/o,155,zrodla-do-dziejow-sztuki-sources-for-art-history.html

Zapraszamy także na panelową prezentację projektów KOMITETU POLSKA-JAPONIA 2019, realizowanych z okazji stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią.

Program:

– dr Joanna Wasilewska (dyrektorka MAiP), prezentacja programu wydarzeń muzealnych promujących kulturę i sztukę Japonii
– Prof. Jerzy Malinowski (prezes PISnSŚ, przewodniczący Komitetu),
– Prof. Ewa Pałasz-Rutkowska (UW), Japonia końca XVII wieku
– Dr Ewa Kamińska (UJ, PISnSŚ), Życie i działalność Engelberta Kaempfera
– Tybus (PISnSŚ), O tłumaczeniu książki Engelbert Kaempfera
– Dr Jadwiga Rodowicz-Czechowska (AT, Warszawa, wiceprzewodnicząca Komitetu), Działalność Komitetu Polska-Japonia 2019
– Bogna Dziechciaruk-Maj (dyrektor MSiTJ „Manggha”),
– Katarzyna Nowak (wicedyrektor MSiTJ „Manggha”), Prezentacja wystaw i wydarzeń w MSiTJ „Manggha” w Krakowie
– Prof. Beata Kubiak-Ho chi (UW, PISnSŚ), Konferencja na Uniwersytecie Warszawskim
– Prof. Estera Żeromska (UAM, PISnSŚ), Konferencja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i wydarzenia w Poznaniu
– Dr Ewa Kamińska (UJ, PISnSŚ), Konferencja w Krakowie
– Dr Ewa Durda-Dmitruk (APS, PISnSŚ), Konferencja i wystawa w Warszawie
– Dr Iga Rutkowska (UAM, PISnSŚ), Wydarzenia teatralne