Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Japonia: spojrzenie na kulturę Tokugawów – promocja książki

8.05.2019
WSTĘP: wolny

Muzeum Azji i Pacyfiku oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata zapraszają na spotkanie promujące książkę. V, ENGELBERTA KAEMPFERA pt. „Japonia: spojrzenie na kulturę Tokugawów” [1727], w tłumaczeniu i opracowaniu Macieja Tybusia, konsultacji dr Ewy Kamińskiej i pod redakcją Grażyny Raj, wydaną przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2018.
http://www.world-art.pl/o,155,zrodla-do-dziejow-sztuki-sources-for-art-history.html

Zapraszamy także na panelową prezentację projektów KOMITETU POLSKA-JAPONIA 2019, realizowanych z okazji stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią.

Program:

– dr Joanna Wasilewska (dyrektorka MAiP), prezentacja programu wydarzeń muzealnych promujących kulturę i sztukę Japonii
– Prof. Jerzy Malinowski (prezes PISnSŚ, przewodniczący Komitetu),
– Prof. Ewa Pałasz-Rutkowska (UW), Japonia końca XVII wieku
– Dr Ewa Kamińska (UJ, PISnSŚ), Życie i działalność Engelberta Kaempfera
– Tybus (PISnSŚ), O tłumaczeniu książki Engelbert Kaempfera
– Dr Jadwiga Rodowicz-Czechowska (AT, Warszawa, wiceprzewodnicząca Komitetu), Działalność Komitetu Polska-Japonia 2019
– Bogna Dziechciaruk-Maj (dyrektor MSiTJ „Manggha”),
– Katarzyna Nowak (wicedyrektor MSiTJ „Manggha”), Prezentacja wystaw i wydarzeń w MSiTJ „Manggha” w Krakowie
– Prof. Beata Kubiak-Ho chi (UW, PISnSŚ), Konferencja na Uniwersytecie Warszawskim
– Prof. Estera Żeromska (UAM, PISnSŚ), Konferencja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i wydarzenia w Poznaniu
– Dr Ewa Kamińska (UJ, PISnSŚ), Konferencja w Krakowie
– Dr Ewa Durda-Dmitruk (APS, PISnSŚ), Konferencja i wystawa w Warszawie
– Dr Iga Rutkowska (UAM, PISnSŚ), Wydarzenia teatralne