WYDARZENIA

Image article

COLLECTING CHANGE: JOSEF ŠROGL IN DUTCH EAST INDIES 1894 – 1924 | wykład dr Fiony Kerloque

4.10.2022, 18:00
WSTĘP: Wolny
CYKL: Ruch jako forma życia. Spotkania i transformacje w przestrzeniach Azji

Zapraszamy na wykład „COLLECTING CHANGE: JOSEF ŠROGL IN DUTCH EAST INDIES 1894 – 1924”, który wygłosi dr Fiona Kerloque.

Dr Fiona Kerlogue jest niezależną badaczką, wykładowczynią i autorką wielu publikacji poświęconych Azji Południowo-Wschodniej. Do niedawna pełniła funkcję zastępczyni kierownika Działu Antropologii w Horniman Museum w Londynie. Wykładała na uczelniach w USA, Indonezji, Malezji, Indiach i na Syberii oraz w kilku krajach europejskich.

Wykład należy do cyklu seminariów „Ruch jako forma życia. Spotkania i transformacje w przestrzeniach Azji”, organizowanych we współpracy między Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja
Wawrzyniaka oraz Komisją Badań Azjatyckich przy Komitecie Nauk Etnologicznych PAN, przy
finansowym wsparciu Polskiej Akademii Nauk.
Seminaria towarzyszą otwarciu nowej wystawy stałej zatytułowanej „Podróże na Wschód”. Zaprowadzi ona zwiedzających przez miasta Jedwabnego Szlaku, pod łuki bazaru, do jurty mongolskich pasterzy i wokół jawajskiego pawilonu
pendopo.
Każde z seminariów poświęcone będzie innemu obszarowi Azji prezentowanemu na wystawie, a jedno z nich dotyczyć będzie pracy muzealnej i wystawiennictwa. Poprosiliśmy wykładowców o skupienie się na przemianach, przemieszczaniu się, na mobilności ludzi, przedmiotów i idei.
Seminarium rozpocznie się o godz. 18.00 w Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24 w Warszawie.

Wstęp wolny.

Będzie można też dołączyć online na platformie Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc1MDc3MWItNGIwNy00YThiLThmZmMtZThiZmFmYWYwMTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cc680b9-db00-4887-a7ab-84bd8244a208%22%2c%22Oid%22%3a%221f1270dc-b622-43df-8ceb-b0464d4a0c6b%22%7d