Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

A Brush with Silence, performance with Brody Neuenschwander

17.10.2019, 18:00

On October 17, 2019 an extraordinary event will take place at the Asia and Pacific Museum. The room was filled with calligraphers from many countries and cultures around the world, all writing in their native script.

The room will be in darkness and complete silence, with only the desks of the calligraphers lit by spotlights. Visitors will wander from desk to desk, weaving their way from the intricate lines of fine copperplate calligraphy to the open brushwork of Chinese calligraphy, from the solid lines and balanced geometry of Cyrillic to the free movement of contemporary expressive writing.

We are what we write, and if we write together we live together.
Let yourself be amazed by the beauty of the world’s calligraphy. Join us!

This project is the brainchild of calligrapher Brody Neuenschwander, who has been researching the history and diversity of writing for many years. The performance attracted a great deal of interest and was repeated in many countries. This October it will be held in Warsaw, at the Asia and Pacific Museum as an event accompanying the exhibition ‚Słowa nieulotne – pisma w kulturach świata’.

On Tuesday, 15.10.2019 Brody Neuenschwander will give an open lecture on the history of writing in human culture. These events were organized and hosted by the Polish-Japanese Academy of Information Technology and the Asia and Pacific Museum. Photographic and film documentation of these events, as well as an interview with the artist, can be found on the official academy’s website and PJATK YouTube channel: www.pja.edu.pl/en/news/galeria-silent-writing-performance www.youtube.com/watch?v=kDo_iaUg54c

*****

If you are a calligrapher and wish not to be just a viewer, but a participant of a beautiful „A Brush with Silence” performance, you are warmly invited to write an email to the event curator (pictures of your calligraphy attached to the email are highly appreciated):
Monika Marek-Lucka
m.marek@pjwstk.edu.pl