Bilety

RODZAJ BILETU BEZPŁATNY* NORMALNY ULGOWY** CENA BILETU 15 PLN 9 PLN  KAŻDY CZWARTEK 0 PLN  REZERWACJE NA ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM PRZYJMUJE DZIAŁ EDUKACYJNY PON.-PT., GODZ. 8:30-14:30 EDUKACJA@MUZEUMAZJI.PL | TEL. 22 621 94 70 WEW. 123 LUB 119

* Przysługuje za okazaniem odpowiedniego dokumentu: dzieciom do lat 7, pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkom ICOM i ICOMOS, posiadaczom Karty Polaka, odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony dla Kultury Gloria Artis”, honorowym krwiodawcom, kombatantom, weteranom, weteranom poszkodowanym, posiadaczom legitymacji prasowej, osobom z niepełnosprawnościami wraz z asystentem (za wyjątkiem wydarzeń muzealnych, zwiedzania z przewodnikiem, oraz zajęć edukacyjnych)

** Przysługuje za okazaniem odpowiedniego dokumentu: uczniom, studentom, emerytom, rencistom, osobom powyżej 65 roku życia, nauczycielom, doktorantom, odznaczonym medalem „Za opiekę nad zabytkami”, osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, posiadaczom Karty Dużej Rodziny

Szczegóły dotyczące m.in. zniżek określa cennik.