Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Misa badia

Co miesiąc kuratorzy Muzeum Azji i Pacyfiku starannie wybierają jeden obiekt reprezentujący poszczególne części naszej nowej ekspozycji stałej „Podróże na wschód” przez kultury Bliskiego Wschodu, Azji Centralnej, Mongolii i Indonezji, na którą zaprosimy Państwa już w 2022 roku.


Obiekt wyróżniony w kwietniu to płaska i masywna misa badia na niskiej stopce, która jest przykładem tradycyjnej błękitno-białej ceramiki szkliwionej, charakterystycznej dla okolic uzbeckiego miasta Chiwa. Misa powstała w latach 60. XX w., w warsztacie mistrza Rachima Matczanowa, jednego najwybitniejszych artystów uzbeckich, kultywujących tradycję tworzenia ceramiki, powstającej na nożnym kole garncarskim i glazurowanej specjalnym szkliwem zwanym iszkor, pozwalającym na uzyskanie świetlistych i nasyconych barw. Mistrz Matczanow stworzył charakterystyczny styl pozostający pod silnym wpływem historycznej ceramiki z regionu Chorezmu, sięgającej czasów Timurydów, wyróżniającej się intensywną błękitno-kobaltową kolorystyką, zgeometryzowaną kompozycją i wyrafinowaną ornamentyką.

Przykładem tego stylu jest prezentowana misa badia, której wnętrze pokrywa całkowicie dekoracja malarska rozmieszczona koncentrycznie i zakomponowana ze stylizowanych elementów arabeski. Wnętrze misy wypełnia centralny medalion z symetrycznie rozmieszczonymi, stylizowanymi czterema sztyletami, wplecionymi w motyw arabeski, typowego dla ornamentyki islamu motywu niekończącej się wici roślinnej zwanej islimi. W kołnierzu misy znajduje się szlak z powtarzalnych, abstrakcyjnych motywów wzoru przypominającego zgeometryzowane fale. Z zewnątrz misa jest znacznie mniej dekoracyjna i zdobiona poniżej krawędzi misy ekspresyjnymi i abstrakcyjne i zygzakowate linie.

Dawniej tego typu naczynia należały do przedmiotów luksusowych i pełniły przede wszystkim rolę dekoracyjną jako popularny element wystroju uzbeckich domów. Tak jest i dzisiaj, choć obecnie ceramika szkliwiona stała się także popularnym przykładem rękodzieła, chętnie nabywanym przez turystów odwiedzających słynne miasta dawnego Jedwabnego Szlaku.

Misa badia należy do bogatej i reprezentatywnej kolekcji ceramiki środkowoazjatyckiej, zgromadzonej dzięki staraniom wybitnego etnografa rosyjskiego Grigorija Derwiza.

Misa badia, Uzbekistan, Chanki, okręg Chiwa, lata 60. XX w.,
autor: Rachim Matczanow
glina, angoba, toczenie na kole garncarskim, malowanie, glazurowanie, wypalanie
wymiary: średnica 30 cm, wysokość 9 cm.
MAP 12750

 

uzbecka misa we wzory z dominującym kolorem błękitnym