PRAKTYKI / WOLONTARIAT w Pracowni Fotograficznej

Poszukujemy praktykanta lub wolontariusza, który chciałby nabrać doświadczenia w profesjonalnej Pracowni Fotograficznej w naszym Muzeum.

Zakres zadań:

  • katalogowanie zdjęć,
  • nazywanie plików,
  • weryfikacja jakościowa fotografii,
  • czyszczenie oraz edytowanie zdjęć w programach Lr oraz Ps,
  • eksportowanie zdjęć,
  • fotografowanie obiektów w warunkach studyjnych.

Korzyści:

  • nabycie umiejętności pracy z obiektami muzealnymi,
  • zwiększenie kompetencji w pracy z oświetleniem studyjnym,
  • fotografowanie według reguł i wytycznych muzealnych (NIMOZ),
  • poznanie tajników funkcjonowania w środowisku muzealnym.

Zadanie ma charakter czasowy. Jego przewidywany wymiar to około 10 godzin w tygodniu. Praktyki będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Muzeum.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na maila lukaszbrodowicz@muzeumazji.pl