Praca w Muzeum – Księgowa

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko

Księgowa

Dziale Finansowo-Księgowym

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku finanse i rachunkowość
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office (Excel)
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Odpowiedzialność i rzetelność
 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność
 • Umiejętność pracy pod „presją czasu”
 • Dyspozycyjność

Dodatkowo mile widziane:

 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, dotacji celowych i inwestycyjnych

Zakres obowiązków:

 • Dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej oraz kompletności i prawidłowości dokumentów będących podstawą księgowania,
 • Prawidłowe dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont jednostki,
 • Kompletowanie i przygotowywanie otrzymanych, zadekretowanych i sprawdzonych dokumentów do ujęcia w księgach rachunkowych,
 • Bieżące ujmowanie w księgach rachunkowych zapisów dotyczących zaistniałych operacji gospodarczych
 • Systematyczna kontrola i uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych z dokumentami źródłowymi oraz właściwymi osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie ewidencji pomocniczej,
 • Czynny udział w przygotowywaniu sprawozdań finansowych,
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do planowania i realizacji środków pochodzących z grantów, dotacji celowych i innych
 • Księgowanie i terminowe przygotowywanie wniosków o płatność i rozliczanie grantów, dotacji celowych, inwestycyjnych itp.
 • Czynny udział w opracowywaniu planów finansowych.
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych we współpracy z radcą prawnym i pracownikami merytorycznymi
 • Inne prace zlecone przez Głównego księgowego
  Dokumenty: CV i list motywacyjny (1000 znaków)Zgłoszenia prosimy składać pocztą, e-mailem lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa, ul. Solec 24) do dnia 07.10.2022 r.Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli (bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana):
  Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24 moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.