Ogólnopolska konferencja naukowa AZJA/PACYFIK/50 LAT

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji organizowanej przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie z okazji jubileuszu jego 50-lecia. Tematyka konferencji skupia się na przedstawieniu najnowszych polskich badań dotyczących kolekcji sztuki pozaeuropejskiej i muzeów prezentujących tego typu zbiory.

Konferencja jest przeznaczona dla badaczy pracujących w instytucjach zajmujących się sztuką i kulturą pozaeuropejską, którzy mierzą się z nowymi, specyficznymi problemami, odrębnymi od tych dotyczących sztuki europejskiej i polskiej. Są to głównie zagadnienia związane z szeroko rozumianym pojęciem dekolonizacji. Chociaż Polska nie była bezpośrednio zaangażowana w globalny proces kolonialny, to jednak zmiany w współczesnym muzealnictwie dotyczą także polskich muzeów i wymagają od polskich badaczy krytycznych postaw i metodologii.

Konferencja ma na celu rozważenie w gronie specjalistów najważniejszych zagadnień z tym związanych. Zasięg ogólnopolski konferencji pozwoli przyjrzeć się specyfice polskich instytucji gromadzących zbiory pozaeuropejskie i wyodrębnić ich najważniejsze problemy. Rezultatem będzie umiejscowienie polskiej tożsamości kulturowej i tradycji kolekcjonerskiej w powiązaniu z kolekcjami na świecie, wyróżnienie specyfiki typowej dla muzeów polskich, wymiana doświadczeń i wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Konferencja stworzy warunki do dyskusji szczególnie w zakresie:
– etyki pracy muzealników (m.in. pozyskiwania zbiorów, badania proweniencji),
– metodologii badań sztuki i innych obiektów dziedzictwa pozaeuropejskiego,
– doboru metod konserwatorskich,
– nowoczesnej edukacji międzykulturowej i roli muzeów w tym zakresie

Komitet naukowy:

  • dr Joanna Wasilewska, dyrektorka Muzeum Azji i Pacyfiku
  • prof. dr hab. Jerzy Malinowski, prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata
  • dr Piotr Rypson, przewodniczący Komitetu Narodowego ICOM Polska
  • prof. ASP dr. hab. Weronika Liszewska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Katarzyna Nowak, dyrektorka Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie
  • prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska, Kierowniczka Zakładu Historii i Teorii Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • dr hab. Joanna Minksztym, Muzeum Etnograficzne w Poznaniu

Program konferencji jubileuszowej:

Piątek, 16 czerwca 2023 r.
10.00 Uroczyste otwarcie konferencji
● dr Joanna Wasilewska, dyrektorka Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie
● prof. dr. hab. Jerzy Malinowski, prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata
● dr Piotr Rypson, przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM

SESJA I. HISTORIA KOLEKCJI POZAEUROPEJSKICH
moderatorka: dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska

10.30-10.50 Utracone? Poznańskie kolekcje z obszaru Afryki, Azji i Pacyfiku w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, dr hab. Joanna Minksztym, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Oddział Muzeum Etnograficzne
10.50-11.10 Zbiory azjatyckie w kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie, Ewa Prądzyńska, Muzeum Narodowe w Szczecinie
11.10-11.30 Zbiory Rodziny Bojarskich w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie jako przykład świadomej budowy i rozwoju kolekcji, Dariusz Skonieczko, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
11.30-11.40 – przerwa kawowa
moderatorka: dr hab. Joanna Minksztym
11.40-12.00 Dar ze szczytów Pamiru. Kolekcja sztuki azjatyckiej Jadwigi Toeplitz-Mrozowskiej, Joanna Bojarska-Cieślik, Muzeum Narodowe w Warszawie
12.00-12.20 Kolekcje indonezyjskie w polskich zbiorach publicznych, dr Krzysztof Morawski, Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie
12.20-12.40 Początki kolekcji Sztuki Azji w Muzeum Narodowym w Poznaniu, dr Krzysztof Kalitko, Muzeum Narodowe w Poznaniu
12.40-13.00 – dyskusja
13.00-14.00 – przerwa obiadowa
moderatorka: dr hab. Joanna Minksztym
14.00-14.20 Zbiory Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie, dr hab. Anna Styczyńska-Nadolska, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Łodzi
14.20-14.40 Historia kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku, dr Joanna Wasilewska, Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie
14.40-14.50 – dyskusja

SESJA II. BADANIA NAD OBIEKTAMI
moderatorka: dr hab. Bogna Łakomska, prof. ASP

14:50-15.10 Kimona w kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Joanna Haba, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
15.10- 15.30 O specyfice zbiorów Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika w Toruniu, dr Magdalena Nierzwicka, Muzeum Okręgowe w Toruniu
15.30-15.50 Sztuka Indii: malarstwo Mithili. Kolekcja Muzeum Azji i Pacyfiku, dr. Barbara Banasik, Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie
15.50-16.00 – przerwa kawowa
moderatorka: Katarzyna Nowak
16.00-16.20 Pattachitra jako zjawisko sztuki ludowej (na materiałach obrazów ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Poznaniu), dr Yulia Fil, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Oddział Muzeum Etnograficzne; Narodowe Muzeum Sztuki im. Bohdana i Barbary Chanenków
16.20-16.40 Ceramika z Azji Centralnej z kolekcji Grigorija Derwiza i prof. Andrzeja Strumiłły w zbiorach Muzeum Azji i Pacyfiku, Karolina Krzywicka, Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie
16.40-17.00 Gegu yaolun 格古要論 XIV-wieczny chiński przewodnik dla entuzjastów zabytków, dr hab. Bogna Łakomska, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
17.00-17.20 Onnagata – „kobiety” w teatrze kabuki na podstawie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Justyna Załęska, Muzeum Narodowe w Warszawie
17.20-17.40 – dyskusja
18.00-19.00KONCERT MUZYKI INDONEZYJSKIEJ – Warszawska Grupa Gamelanowa (na wystawie stałej)

Sobota, 17 czerwca 2023 r.
SESJA III. PROBLEMATYKA KONSERWACJI I RESTAURACJI SZTUKI POZAEUROPEJSKIEJ W KOLEKCJACH POLSKICH
moderatorka: dr hab. Weronika Liszewska, prof. ASP

10.00-10.20 Partnerstwo wschodniej i zachodniej szkoły konserwacji, Joanna Kokoć, Muzeum Narodowe w Poznaniu
10.20-10.40 Czym jesteś, nkisi? O konserwacji i badaniach kongijskiej rzeźby z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Diana Kułakowska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
10.40-11.00 Zagadnienia związane z konserwacją i restauracją masek z papier-mâché ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Bartłomiej Dzięgiel, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
11.00-11.20 Niezwykłe odkrycie – posąg Amidy Nyorai w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, Urszula Baszczyńska-Gosz, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Oddział Muzeum Etnograficzne
11.20-11.30 – dyskusja
11.30-11.40 – przerwa kawowa
moderator: dr Jacek Tomaszewski
11.40-12.00 Filce i wojłoki w muzeum. Problematyka przechowywania i konserwacji na przykładzie kaftana filcowego klosej nr inw. MAP 8211 z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku, Ewa Soszko-Dziwisińska, Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie
12.00-12.20 Pocztówki z Indii – 21 miniatur malowanych na podłożu z muskowitu – wyjątkowa konserwacja i restauracja, innowacyjny sposób przechowywania obiektów na podłożach transparentnych, Sabina Krupa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
12.20-12.40 Międzynarodowy projekt badawczo-konserwatorski na przykładzie szkatułki okresu przejściowego z kolekcji wilanowskiej, Joanna Koryciarz-Kitamikado, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, niezależna konserwatorka
12.40-13.00 Kompleksowe badania fizykochemiczne i konserwacja XIX-wiecznego kapelusza dostojnika buriackiego, należącego do historycznej kolekcji Juliana Talko-Hryncewicza, ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Nadia Wywiórska, dr Maria Goryl, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
13.00-14.00 – przerwa obiadowa

SESJA IV. DEKOLONIZACJA I INNE WSPÓŁCZESNE PROBLEMY MUZEALNICTWA
moderatorka: dr Joanna Wasilewska

14.00-14.20 Badania proweniencyjne obiektów europejskich oraz pozaeuropejskich – podobieństwa, różnice, wyzwania, Agata Stasińska, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
14.20-14.40 Pomiędzy sztuką a etnografią. Dylematy muzealnicze, Katarzyna Podyma, Muzeum Miejskie w Żorach
14.40-15.00 Kolekcja jako źródło inspiracji – projekty edukacyjne i naukowe Działu Kultur Pozaeuropejskich, Anna Szelingowska, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
15.00-15.10 – przerwa kawowa
moderatorka: dr Joanna Wasilewska
15.10-15.30 „Polak w krainie Bokserów”, czyli o proweniencji daru płk. Jagniątkowskiego dla Muzeum Narodowego w Warszawie, dr Magdalena Pinker, Joanna Popkowska, Muzeum Narodowe w Warszawie
15.30-15.50 Kolonializm z drugiej ręki. O kolonialnych uwikłaniach muzeów w Polsce, dr Łukasz Bukowiecki, Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej
15.50-16.10 Dźwięk w muzeum. Jak prezentować niematerialne dziedzictwo kulturowe za pomocą artefaktów fizycznych?, dr Maria Szymańska-Ilnata, Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie
16.10-16.30 – podsumowanie konferencji
16.30OPROWADZANIE PO WYSTAWIE STAŁEJ „PODRÓŻE NA WSCHÓD”

Partnerzy: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Patronat: Komitet Narodowy ICOM Polska

Sekretarz konferencji: Karolina Krzywicka, Muzeum Azji i Pacyfiku

Kontakt: konferencja50@muzeumazji.pl

Konferencja organizowana z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie 16-17 czerwca 2023 r.

Opłata konferencyjna: 100 zł
Wstęp dla słuchaczy: bezpłatny

Grafika ozdobna