Ogólnopolska konferencja naukowa AZJA/PACYFIK/50 LAT

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji organizowanej przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie z okazji jubileuszu jego 50-lecia. Tematyka konferencji skupia się na przedstawieniu najnowszych polskich badań dotyczących kolekcji sztuki pozaeuropejskiej i muzeów prezentujących tego typu zbiory.

Konferencja jest przeznaczona dla badaczy pracujących w instytucjach zajmujących się sztuką i kulturą pozaeuropejską, którzy mierzą się z nowymi, specyficznymi problemami, odrębnymi od tych dotyczących sztuki europejskiej i polskiej. Są to głównie zagadnienia związane z szeroko rozumianym pojęciem dekolonizacji. Chociaż Polska nie była bezpośrednio zaangażowana w globalny proces kolonialny, to jednak zmiany w współczesnym muzealnictwie dotyczą także polskich muzeów i wymagają od polskich badaczy krytycznych postaw i metodologii.

Konferencja ma na celu rozważenie w gronie specjalistów najważniejszych zagadnień z tym związanych. Zasięg ogólnopolski konferencji pozwoli przyjrzeć się specyfice polskich instytucji gromadzących zbiory pozaeuropejskie i wyodrębnić ich najważniejsze problemy. Rezultatem będzie umiejscowienie polskiej tożsamości kulturowej i tradycji kolekcjonerskiej w powiązaniu z kolekcjami na świecie, wyróżnienie specyfiki typowej dla muzeów polskich, wymiana doświadczeń i wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Konferencja stworzy warunki do dyskusji szczególnie w zakresie:
– etyki pracy muzealników (m.in. pozyskiwania zbiorów, badania proweniencji),
– metodologii badań sztuki i innych obiektów dziedzictwa pozaeuropejskiego,
– doboru metod konserwatorskich,
– nowoczesnej edukacji międzykulturowej i roli muzeów w tym zakresie

Komitet naukowy:

  • dr Joanna Wasilewska, dyrektorka Muzeum Azji i Pacyfiku
  • prof. dr hab. Jerzy Malinowski, prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata
  • dr Piotr Rypson, przewodniczący Komitetu Narodowego ICOM Polska
  • prof. ASP dr. hab. Weronika Liszewska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Katarzyna Nowak, dyrektorka Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie
  • prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska, Kierowniczka Zakładu Historii i Teorii Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • dr hab. Joanna Minksztym, Muzeum Etnograficzne w Poznaniu

Partnerzy: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Patronat: Komitet Narodowy ICOM Polska

Sekretarz konferencji: Karolina Krzywicka, Muzeum Azji i Pacyfiku

Zgłoszenia w formie abstraktów (700-1000 znaków) prosimy nadsyłać do 30 kwietnia 2023 r., na adres: konferencja50@muzeumazji.pl
Formularz do pobrania tutaj

Konferencja organizowana z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie 16-17 czerwca 2023 r.

Opłata konferencyjna: 100 zł
Wstęp dla słuchaczy: bezpłatny

baner