Muzeum Dostępne

Staramy się, aby oferta Muzeum Azji i Pacyfiku była dostępna dla każdego – niezależnie od tego, jakie są jej/jego potrzeby.

Stale pracujemy nad poprawą naszej dostępności. W latach 2022-2023 w Muzeum realizowany jest grant „Poprawa dostępności Muzeum Azji i Pacyfiku” z programu „Kultura bez barier”.

Zapraszamy na nową podstrona powstałą w ramach tego grantu.