Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Rzeźba – Świnia z prosiętami

Indonezja, Bali, XX w.

drewno

MAP 1582

 

 

Hinduskie święto Tumpek Kandang to dzień błogosławieństw dla wszelkiego rodzaju zwierząt. Jest ono obchodzone na Bali co 120 dni – w tym roku przypada między innymi na 12 października. Jego nazwa pochodzi od indonezyjskich słów tumpek – sobota, oraz kandang – zwierzę.

Zwierzęta, przede wszystkim domowe, odgrywają bardzo ważną rolę w życiu Balijczyków. Nie tylko dostarczają pokarm, ale są także pomocą w ciężkiej pracy na polach ryżowych. Społeczność balijska żyje w głębokim przeświadczeniu       o zasługach zwierząt, ponieważ ich długie życie jest dla rolników obietnicą własnego dobrostanu. Bez nich na ziemi cały cykl życia nie mógłby istnieć. Tumpek Kandang to także święto dzikich stworzeń. Dlatego w tym dniu również w ogrodach zoologicznych i rezerwatach personel odmawia modlitwy w intencji swoich podopiecznych.

Podczas ceremonii wierni składają modlitwy oraz ofiary bogu Śiwie Paśupatiemu – Panu Zwierząt. Krowy, które na Bali darzy się szczególnym szacunkiem, są obmywane i ubierane, a ich rogi dekoruje się liśćmi palmy kokosowej zwiniętymi w stożek. Natomiast świnie po kąpieli są przewiązywane białym materiałem dokoła brzuchów. Następnie zwierzęta są karmione, posypywane ryżem i święconą wodą. Głównym celem święta Tumpek Kandang jest przypomnienie ludziom, aby pozostawali w kontakcie z naturą i byli wdzięczni za wszelkie dary, które im zapewnia. Tradycja ta uczy nie tylko szacunku do całego stworzenia, ale nawiązuje także do hinduskiej nauki życia w harmonii z innymi istotami i  całym wszechświatem.