Współpraca

Zasady współpracy

Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza do współpracy organizacje i instytucje, którym bliskie są idee Muzeum oraz popularyzacja kultury i sztuki różnych regionów Azji. Muzeum zaprasza także wszystkich sympatyków krajów regionu Azji i Pacyfiku do włączenia się w bogatą aktywność Muzeum poprzez działania w wolontariacie oraz wsparcie działalności Muzeum.

 

Kontakt:

Karolina Krzywicka
karolinakrzywicka@muzeumazji.pl