Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Zwrotnik Kultury. Akademia Animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku

Zapraszamy do udziału w II edycji projektu „Zwrotnik Kultury. Akademia Animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku”

Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów warszawskich liceów. Reprezentantów szkół zapraszamy na warsztaty w zakresie animacji kultury i edukacji międzykulturowej, na których przygotujemy uczestników do przeprowadzenia wydarzenia dotyczącego kultur pozaeuropejskich we własnej szkole. Najlepsze projekty zostaną wyróżnione – nagrody o łącznej wartości 9000 zł dostaną zarówno szkoły, jak i uczniowie!

Udział w projekcie jest doskonałym sposobem na powiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a także na przygotowanie uczniów do realizowania samodzielnych projektów i podejmowania inicjatyw społecznych.

Jak wziąć udział w projekcie?

Pierwszy krok:
Szkoły wyznaczają reprezentantów– jednego nauczyciela i dwoje lub troje uczniów.

Drugi krok:
Nauczyciele przesyłają zgłoszenia z danymi uczestników na mail: zwrotnikkultury@muzeumazji.pl
O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Trzeci krok:
12-14 września 2018 r. reprezentanci uczestniczą w cyklu warsztatów i szkoleń, w trakcie których pod okiem edukatorów przygotowują się do zrealizowania wydarzenia kulturalnego we własnej szkole.

Czwarty krok:
Do końca listopada 2018 r. szkoły przygotowują wydarzenie dotyczące kultur pozaeuropejskich.

Instytucje partnerskie:
Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Ocalenie, Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Fundacja Inna Przestrzeń.

Kontakt: zwrotnikkultury@muzeumazji.pl

koordynatorzy projektu: Dominika Kossowska-Janik, Dorota Pasek
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

Projekt finansowany jest przez Miasto St. Warszawę.

 

Relacja z I edycji projektu „Zwrotnik Kultury. Akademia Animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku”:

Zwrotnik Kultury – Akademia Animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku