Zwrotnik Kultury. Akademia Animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku

Zapraszamy do udziału w II edycji projektu „Zwrotnik Kultury. Akademia Animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku”

Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów warszawskich liceów. Reprezentantów szkół zapraszamy na warsztaty w zakresie animacji kultury i edukacji międzykulturowej, na których przygotujemy uczestników do przeprowadzenia wydarzenia dotyczącego kultur pozaeuropejskich we własnej szkole. Najlepsze projekty zostaną wyróżnione – nagrody o łącznej wartości 9000 zł dostaną zarówno szkoły, jak i uczniowie!

Udział w projekcie jest doskonałym sposobem na powiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a także na przygotowanie uczniów do realizowania samodzielnych projektów i podejmowania inicjatyw społecznych.

Jak wziąć udział w projekcie?

Pierwszy krok:
Szkoły wyznaczają reprezentantów– jednego nauczyciela i dwoje lub troje uczniów.

Drugi krok:
Nauczyciele przesyłają zgłoszenia z danymi uczestników na mail: zwrotnikkultury@muzeumazji.pl
Czekamy do końca czerwca 2018 r. O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Trzeci krok:
12-14 września 2018 r. reprezentanci uczestniczą w cyklu warsztatów i szkoleń, w trakcie których pod okiem edukatorów przygotowują się do zrealizowania wydarzenia kulturalnego we własnej szkole.

Czwarty krok:
Do końca listopada 2018 r. szkoły przygotowują wydarzenie dotyczące kultur pozaeuropejskich.

Instytucje partnerskie:
Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Ocalenie, Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Fundacja Inna Przestrzeń.

Kontakt: zwrotnikkultury@muzeumazji.pl

koordynatorzy projektu: Dominika Kossowska-Janik, Dorota Pasek
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

Projekt finansowany jest przez Miasto St. Warszawę.

 

Relacja z I edycji projektu „Zwrotnik Kultury. Akademia Animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku”:

Zwrotnik Kultury – Akademia Animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku