Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Kolekcja lalek hina ningyō

3 marca w Japonii obchodzone jest Święto Dziewczynek, nazywane też Festiwalem Lalek – hina matsuri.

Na dwa tygodnie przed tym dniem w kultywujących tradycję japońskich domach stawiane jest stopniowane podium przykryte czerwonym materiałem – hinadan, a na nim lalki o szczególnym znaczeniu. Przekazywane z pokolenia na pokolenie lalki hina ningyō, nie pełnią funkcji zabawek dziecięcych. Ich prezentacja podczas święta ma zapewnić szczęście, zdrowie i powodzenie mieszkającym w domu dziewczynkom. Ważne jest też, aby lalki zostały schowane zaraz po święcie – inaczej właścicielka nigdy nie wyjdzie za mąż, a tego w tradycyjnym społeczeństwie należało unikać.

Przy aranżacji hinadan istotny jest każdy, nawet najdrobniejszy szczegół – kolejność, w jakiej lalki ustawiane są na podium, ich strój, akcesoria, a nawet grymas twarzy. Rozmieszczenie hina ningyō jest odzwierciedleniem reguł dworu cesarskiego z epoki Heian. Wszystkie lalki ubrane są w tradycyjne szaty z tego okresu.

Miejsce na najwyższym stopniu postumentu zarezerwowane jest dla pary cesarskiej. O stopień niżej ustawia się damy dworu, a dalej lalki przedstawiające pięciu muzyków dworskich. Kolejne stopnie podium zajmują dworscy urzędnicy i tancerze oraz służący.

Oprócz lalek na hinadan ustawia się akcesoria – miniaturowe meble, lampy, naczynia, sztuczne kwiaty. Popularną ozdobą są hishi mochi – ryżowe ciasteczka w kształcie romboidalnych liści ponikła słodkiego, zwanego też kasztanem wodnym.

Kolekcja hina ningyō, którą podarował Muzeum Pan Toshifumi Shibamoto składa się z piętnastu lalek oraz wielu miniaturowych akcesoriów.