Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko

KOORDYNATORA PROJEKTÓW WYSTAWIENNICZYCH

w Dziale Naukowo-Wystawienniczym

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Kreatywność i umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Znajomość języka angielskiego

 

Dodatkowo mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość aktualnych trendów wystawienniczych

 

Zakres obowiązków:

 • samodzielne lub zespołowe koordynowanie działań oraz nadzór nad realizacją projektów wystawienniczych: wystaw czasowych lub instalacji wystawienniczych,
 • współpraca z kuratorem wystawy przy tworzeniu koncepcji aranżacji wystawy,
 • współpraca z projektantami, w tym nadzór nad realizacją projektu wykonawczego i produkcją elementów wystawienniczych,
 • przygotowanie i nadzór nad planową realizacją harmonogramu i budżetu projektu wystawienniczego,
 • współpraca z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w realizację wystawy, przygotowywanie ofert porównawczych oraz dostarczanie informacji do postępowań z zakresu zamówień publicznych prowadzonych przez odpowiednie podmioty,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych w trakcie realizacji projektu wystawienniczego, czuwanie nad prawidłowym i sprawnym obiegiem dokumentów (umowy, faktury, itp.)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat

Dokumenty: CV i list motywacyjny (1000 znaków)

Zgłoszenia prosimy składać pocztą, e-mailem lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa, ul. Solec 24) do dnia 10.01.2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli (bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana):

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24 moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 

BIP: http://bip.muzeumazji.pl/rekrutacja-pracownikow/ogloszenia-biezace/