Praktyki i wolontariat

praktyki_wolontariat2

DLA KOGO?
Oferujemy możliwość odbycia praktyk dla studentów kierunków humanistycznych i nauk społecznych.
Serdecznie witamy także wolontariuszy, niezależnie od wieku i zainteresowań.

KIEDY?
Terminy praktyk i wolontariatu są uzgadniane indywidualnie.

CO OFERUJEMY?
Program praktyk jest dostosowany do kierunku studiów i preferencji. Zapewniamy możliwość poznania struktury Muzeum. Oprócz warsztatu muzealnika proponujemy także pracę w zespołach organizujących wydarzenia kulturalne i popularyzatorskie, współtworzenie programu edukacyjnego Muzeum, czy wspieranie działań promocyjnych. Na wsparcie wolontariuszy liczymy szczególnie w czasie organizacji wydarzeń i projektów kulturalnych.

KONTAKT
Barbara Banasik
barbarabanasik@muzeumazji.pl
tel. 22 629 92 68