Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Rekrutacja – pracownik obsługi widza

Pracownik obsługi widza (Dział Projektów Kulturalnych i Promocji)

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w dniu 28 grudnia 2017 r. ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik obsługi widza
(Dział Projektów Kulturalnych i Promocji)

Zakres obowiązków:
– obsługa kasy fiskalnej i systemu rezerwacji biletów
– zamówienia towaru i poszerzanie oferty sklepu muzealnego
– przygotowanie umów komisowych
– współpraca z Działem Księgowości, rozliczanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
– kontakt ze zwiedzającymi – udzielanie podstawowych informacji o Muzeum, aktualnych wystawach i wydarzeniach
– udział w realizacji innych zadań Działu Projektów Kulturalnych i Promocji
– pomoc przy organizacji imprez muzealnych
– obsługa e-sklepu
– kontrola frekwencji

Oferujemy:
– umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
– stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
– możliwość rozwoju zawodowego

Wymagania:
– wykształcenie średnie lub wyższe
– znajomość j. angielskiego na poziomie B2 lub wyższym
– umiejętność obsługi kasy fiskalnej
– dyspozycyjność – praca także weekendy
– sprawna obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office
– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Mile widziane:
– zainteresowanie kulturami regionu Azji i Pacyfiku
– znajomość innych języków obcych
– znajomość programu iKsoris

Wymagane dokumenty:
– CV
– list motywacyjny
– kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz ewentualne doświadczenie
– podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014, 1182 j.t.” Bez tego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Dokumenty należy składać drogą mailową (sekretariat@muzeumazji.pl) lub pocztą na adres 00-403 Warszawa ul. Solec 24 w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r, podając w tytule maila nazwę stanowiska, na które Państwo aplikują.

Po zapoznaniu się przez komisję ds. rekrutacji z dokumentami aplikacyjnymi zostaną wyłonieni kandydaci na powyższe stanowiska. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji. W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są protokolarnie niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.