Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko

SPECJALISTY DS. PROMOCJI

w Dziale Projektów Kulturalnych i Promocji

 

Praca w wymiarze pełnego etatu, w oparciu o umowę o pracę.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Zdolności organizacyjne.
 • Kreatywność, zaangażowanie i samodzielność
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego, umiejętność pisania i redagowania tekstów.
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Bardzo dobra znajomość mediów społecznościowych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.
 • Biegła obsługa pakietu MS Office.
 • Elastyczny grafik pracy.

 

Dodatkowo mile widziane:

 • zainteresowanie kulturami regionu Azji i Pacyfiku
 • znajomość innych języków obcych
 • podstawowa znajomość WordPress
 • doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych

 

 

 

Zakres obowiązków:

 • Budowanie i utrzymywanie relacji z mediami: współpraca z redakcjami, mediami społecznościowymi, redagowanie i udostępnianie materiałów prasowych; monitoring mediów i sprawozdawczość w tym zakresie
 • Pozyskiwanie patronów medialnych i partnerów projektów; współpraca z nimi i nadzór nad realizacją umów patronackich.
 • Aktywne poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań promocyjnych.
 • Koordynacja grafiku imprez muzealnych do ulotek, na stronę internetową i do mediów społecznościowych.
 • Zamieszczanie i aktualizacja treści na stronie internetowej Muzeum i w mediach społecznościowych.

Dokumenty: CV i list motywacyjny (1000 znaków)

Zgłoszenia prosimy składać pocztą, e-mailem: sekretariat@muzeumazji.pl lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa, ul. Solec 24) do dnia 26.01.2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli (bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana):

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24 moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie przepisami ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 

BIP: http://bip.muzeumazji.pl/rekrutacja-pracownikow/ogloszenia-biezace/specjalista-ds-promocji/