Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIK SKLEPU MUZEALNEGO

 

Praca w wymiarze pełnego etatu, w oparciu o umowę o pracę.

 

Wymagania:

– wykształcenie średnie lub wyższe

– znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2 lub wyższym

– umiejętność obsługi kasy fiskalnej

– dyspozycyjność – praca przede wszystkim w weekendy

– sprawna obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

Dodatkowo mile widziane:

– zainteresowanie kulturami regionu Azji i Pacyfiku

– znajomość innych języków obcych

– znajomość programu iKsoris

 

Zakres obowiązków:

 

– obsługa kasy fiskalnej i systemu rezerwacji biletów

– zamówienia towaru

– przygotowanie umów komisowych

– kontakt ze zwiedzającymi – udzielanie podstawowych informacji o Muzeum, aktualnych wystawach i wydarzeniach

– obsługa sprzedaży internetowej

Dokumenty: CV i list motywacyjny (1000 znaków)

Zgłoszenia prosimy składać pocztą, e-mailem sekretariat@muzeumazji.pl lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa, ul. Solec 24) do dnia 26.01.2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli (bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana):

 

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24 moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie przepisami ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 

BIP: http://bip.muzeumazji.pl/rekrutacja-pracownikow/ogloszenia-biezace/pracownik-sklepu-muzealnego/