Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

TEMPORARY EXHIBITION

The Empire of Kyrgyzstan. From Kyrgyzstan to Tajikistan

10.01.2016 - 10.03.2016

 

When I was still in college, I used to spent hours studying the atlas of the world. My attention was drawn to a state with a mysterious name – Kyrgyzstan. I immediately felt the urge to go there and see this country for myself, a goal which I achieved in 2007.

At first I saw countless mountain ranges surrounded by an austere landscape. At second glance I saw soft, green fields and pastures with lots of white freckle-like dots – nomads’ yurts.

At night, under the starry sky, you felt as if it were on the top of the world, high enough to reach out for one of those stars.

A Kyrgyz does not leave his horse. The mentality of a wanderer who follows his horse behind a herd of animals. The severity of the mountains, the severity of the faces upon which the history of life is etched by the wind, the cold and the sharp sunshine. Deep wrinkles from the paths frequented by generations. From pasture to pasture.

Magdalena Borowiec

 

Curator: Karolina Krzywicka

 


 • Slajd nr 0

  Imperium Kirgiza. Od Kirgistanu do Tadżykistanu. (1/3)

 • Slajd nr 1

  Imperium Kirgiza. Od Kirgistanu do Tadżykistanu. (2/3)

 • Slajd nr 2

  Imperium Kirgiza. Od Kirgistanu do Tadżykistanu. (3/3)