Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

TEMPORARY EXHIBITION

ARTISTIC CERAMICS FROM TURKEY BY MERAL ÖNER

17.08.2018 - 26.08.2018

 

 

This exhibition presents the works of Meral Öner, an artist from Ankara, who works with artistic ceramics and, through workshops and exhibitions, popularizes this traditional Turkish craft. The works of the author were presented, among others, in Ankara, at the Centre for Contemporary Art in 2012 and at the Ministry of Foreign Affairs of Turkey in 2013.

 

Meral Öner’s works are inspired by classic Turkish ceramics from the time of the Ottoman Empire, created in such cultural centres as Iznik and Kütahya, which flourished in the 15th and 16th centuries. Ottoman ceramics was distinguished by a high artistic level, clean, intense colours and complex plant and geometric patterns typical of Islamic art.

 

Meral Öner, inspired by those classic patterns, gives ceramics her own style by processing classic decorative motifs and giving them new, modern forms and making these objects not only decorative, but also functional.

 

The exhibition will be accompanied by a workshop on ceramic tile painting, which will be conducted by Meral Öner on 18, 19, and 21 August.

 

Organizers: Yunus Emre Institute, The Asia and Pacific Museum

 

Honorary patronage: the Embassy of the Republic of Turkey

 

Curator of the exhibition: Karolina Krzywicka