Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Thread reels

China, Shandong Province
19th/20th century

 

In imperial China, embroidery was – as in old Europe – an important element of women’s life and work, both from the upper classes and from the people. They were taught embroidery from an early age, and skills in this field were an important advantage of every young marriageable woman, proving her abilities, diligence and patience.

The maids embroidered their wedding dowry and gifts for the future husband and his family. Wives and mothers decorated shoes for bound “lotus feet”, sleeve borders, hats and bibs for children, pouches or fan cases, as well as interior decorations. In the monotonous women’s life, limited to the inner sphere of the home, this was one of the few ways to express artistic imagination and taste. Creative work also tightened family and friendly relations. Very sophisticated costumes, extensive interior decorations of residences and temples were, however, produced by professional embroiderers, both male and female, commissioned by elite clients. Such workshops exist until today, while the universal embroidery skills, like in the West, go back to the past.

Embroidery was mostly done with silk and metallized threads, wrapped with gold-plated paper. Traditional thread reels: flat, narrowed in the middle and decorated with carved patterns, are the characteristic Chinese accessories for needlework.