Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

TEMPORARY EXHIBITION

Nodir kule kule ­– Along the banks of the river. Art of Bangladesh

14.03.2019 - 2.06.2019

Bangladesh is a small and young country in South Asia that shares borders with India and Myanmar. It is influenced by a mixture of Islam, Buddhism, Hinduism and more local beliefs. In the past, it was famous for its magnificent fabrics and the most delicate muslin in the world. Today, it is more often in the news when a strong tropical cyclone hits the Bay of Bengal.

The contemporary painting collection of the Embassy of Bangladesh in Warsaw has given rise to the exhibition. By presenting the current art scene, we relay the story of a country where various aspects of local customs and cultures have mixed with those of invading populations. The exhibition is structured around two pillars of Bangladeshi culture – river and poetry – which are also referenced in the title of the exhibition Nodir kule kuleWith the stream. It is a quote from a song by the most famous Bengali poet, Rabindranath Tagore, which later became the national anthem.

The exhibition will also present items of local arts and crafts as well as a valuable collection of prints from the Museum that will be shown in instalments. Each part will be on show for only two weeks.

 


 • Slajd nr 0

  1 (1/10)

 • Slajd nr 1

  2 (2/10)

 • Slajd nr 2

  3 (3/10)

 • Slajd nr 3

  4 (4/10)

 • Slajd nr 4

  5 (5/10)

 • Slajd nr 5

  6 (6/10)

 • Slajd nr 6

  (7/10)

 • Slajd nr 7

  (8/10)

 • Slajd nr 8

  (9/10)

 • Slajd nr 9

  (10/10)