Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

TEMPORARY EXHIBITION

Museum? What for?

19.11.2021 - 11.09.2022

temporary exhibition


It is the beginning of the 19th century. Izabela Czartoryska proudly displays Lady
with an Ermine in the first Polish museum established in Puławy. The history of
Polish museology has just begun. Let’s pause for a moment, though. What if a
Tibetan thangka was hung next to Leonardo da Vinci’s canvas? Would Polish art
be different now? Would we see the world differently today?

The stories museums tell us are determined by objects: collections compiled by
individuals who had specific tastes, knowledge and experiences. Our vision of
reality is influenced by decisions of individual people. We get to know a section of
the world and develop an image of the whole based on it.

The temporary exhibition “Museum? What for?” inquires about the things that are
not there. Our historical narrative is governed by “lack”: the facts and people
that were left out of it. We can fill in these gaps and develop alternative histories.

What is missing from the museums we know? Traces of the histories of Asian and
Pacific cultures and their artefacts, which are not displayed alongside their
European counterparts. The first part of the exhibition explores the history of
modern museology in Europe. At this stage we also fill in the blanks in history.
We place exhibits hailing from Asia and the Pacific region into “classical”
museum displays. We rectify the “omissions”. In the Interaction Room we inspect
familiar everyday objects developed by Asian and Pacific cultures. In the
problem-based part of the show we ask ourselves the questions that museums
have to answer every day: What should we display? Should it come with a special
note? Finally, just like the Renaissance collectors, we can allow ourselves a
moment of quiet reflection in the Contemplation Room.

The exhibition encourages a change of perspective and seeing Europe as “the

rest of the world” for once. It prompts reflection on one’s own history and
attitude towards reality.
 
Museum? What for?
temporary exhibition
19 November 202111 September 2022
Asia and Pacific Museum in Warsaw, Poland

SPONSORZY

Logo - Logo 300×200 – na stronę
Logo - Logo 300×200 – na stronę
PATRONI

PATRONI MEDIALNI