dofiansowania

DOFINANSOWANIE Z PROGRAMÓW „WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH”

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że nasze Muzeum otrzymało ponad 320 tys. zł dofinansowania z programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programów „Wspieranie Działań Muzealnych”.

Celem programów Ministerstwa jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także – prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych.
Cieszymy się ogromnie, że będziemy mogli dzięki temu jeszcze bardziej rozszerzać zakres naszej działalności dla Was.

Przyznane naszemu Muzeum dotacje obejmują:

  • zakup specjalistycznego wyposażenia do Pracowni Konserwacji w kwocie 34 000 zł
  • organizację wystawy czasowej „Muzeum? A po co?” towarzyszącej wystawie stałej w kwocie 191 500 zł
  • w programie „Kultura Cyfrowa” budżet na dalszą digitalizację i udostępnienie archiwum fotografii z Azji i Oceanii w kwocie 94 728 zł

Gratulujemy także pozostałym instytucjom i artystom, których projekty uzyskały dofinansowanie!

logo "Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu".