Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

dofiansowania

DOFINANSOWANIE Z PROGRAMÓW „WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH”

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że nasze Muzeum otrzymało ponad 320 tys. zł dofinansowania z programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programów „Wspieranie Działań Muzealnych”.

Celem programów Ministerstwa jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także – prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych.
Cieszymy się ogromnie, że będziemy mogli dzięki temu jeszcze bardziej rozszerzać zakres naszej działalności dla Was.

Przyznane naszemu Muzeum dotacje obejmują:

 • zakup specjalistycznego wyposażenia do Pracowni Konserwacji w kwocie 34 000 zł
 • organizację wystawy czasowej „Muzeum? A po co?” towarzyszącej wystawie stałej w kwocie 191 500 zł
 • w programie „Kultura Cyfrowa” budżet na dalszą digitalizację i udostępnienie archiwum fotografii z Azji i Oceanii w kwocie 94 728 zł

Gratulujemy także pozostałym instytucjom i artystom, których projekty uzyskały dofinansowanie!

logo "Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu".