Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

The project activism and its moral and cultural foundation: alternative citizenship and women’s roles in Kurdistan and diaspora

The Asia and Pacific Museum is one of the partner of the international project Activism And Its Moral and Cultural Foundation: Alternative Citizenship and Women’s Roles in Kurdistan and the Diaspora (ALCITfem). The project is an interdisciplinary research programme that is rooted in literary studies, cultural anthropology, gender studies and sociology. Methodologically and theoretically, the project combines and connects Humanities with Social Sciences through the cooperation of the following institutes: the Section of Kurdish Studies at the Institute of Oriental Studies (Faculty of Philology) of the Jagiellonian University (JU, Kraków), the Centre for Gender Research (STK, Senter for Tverrfaglig Kjonnsforskning) at the University of Oslo (UiO), the Centre for the Advanced Study of Population and Religion (CASPAR) at Cracow University of Economics (CUE), the Fafo, Institute of Labour and Social Research in Oslo and the Asia and Pacific Museum (Warsaw). The project is funded in the scope of the Grieg programm of the National Science Centre of Poland from the Norway Grants.
Over the last five years, the Kurdistan region, situated in the heart of the Middle East and divided over four nation-states (Iran, Iraq, Syria and Turkey) has lived through deep transformations. Some of these developments were hopeful and inspiring for many Kurds, whereas other developments were strongly infringing on personal and collective rights. Although large-scale transformations in many cases displaced communities and destroyed institutions, at the same time new actors and institutions emerged, in the homelands as well as in the diaspora. Internationally and locally, the Kurds are more known through guerilla struggle and violent confrontations with the state than through peaceful activism. The focus on violence of both academic studies and media attention has led to a relative invisibility of Kurdish cultural and social activism, whereas such activism has deeply transformed Kurdish society from within.

About the project: www.kurdishstudies.pl

logo with the Norway grants writing