Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

TEMPORARY EXHIBITION

THE POWER OF TRADITION. PHOTOGRAPHY FROM INDONESIA, THAILAND, LAOS, CAMBODIA AND INDIA by DOMINIK SKURZAK

13.07.2018 - 2.09.2018

 

An exhibition of photographs documenting ceremonies and behaviours that are the most traditional in a given country. Among them are scenes from puppet and acting theatres in Indonesia, which is simultaneously a theatre and a religious ritual; ablutions in the city of Pushkar, where the only Temple of Brahma in India is located; images of Papuan warriors from part of New Guinea belonging to Indonesia, and New Year’s celebrations in Laos.

 

The pictures are a selection of Asian-themed photographs taken during over one hundred trips to Asia and Africa.

 

Dominik Skurzak is a traveller brought up in Africa, a journalist and photojournalist, cooperating with “National Geographic”, “The Warsaw Voice” and “Rzeczpospolita”, and also the official photojournalist of the 2000 and 2005 Chopin Competitions and co-founder of the “Guide to the Gambia” — a book which won first place in the category of illustrated guides at the International Book Fair in Warsaw in 2015 . Since 2014, he has organized expeditions to African countries. His works were featured in numerous albums and photographic exhibitions in Poland and abroad.