Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

TEMPORARY EXHIBITION

Ashura – the Day of Remembrance 

10.11.2017 - 7.01.2018

Ashura is the most important feast of the Shi’ites. On the tenth day of the month of Muharram, Shi’ites all over the world recall the martyrdom of Hussain, the grandson of the Prophet Muhammad. The most renown celebrations are held in Karbala, Iraq, where in the year 61 of the Muslim calendar a bloody battle took place.

Until this day, Karbala’s celebration of the anniversary of the battle has remained a rather bloody affair. The media show photos of bleeding men and boys, pilgrims inflicting wounds on their heads and shoulders.

Those shocking photographs represent only the most sensational snippet of this celebration, a snippet banned by the Shi’a clerics. Those photos can’t show us the sounds, smells and vibrations dispersed amongst the praying people as they rhythmically strike their breasts. Pictures can’t help us hear the sound of the drums and the laughter of children running along the procession carrying huge metal installations resembling palm trees. Pictures don’t let us witness countless invitations for coffee or cold lemonade, nor can they convey the heat of hot asphalt nor the smell of rose water sprayed on the pilgrims.

 

Robb Maciąg

Curator: Karolina Krzywicka