Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Sculpture – Pig with piglets

Indonesia, Bali, 20th c.

wood

MAP 1582

 

 

The Hindu festival of Tumpek Kandang is a day of blessing for all kinds of animals. It is celebrated in Bali every 120 days – this year will be celebrated on October 12. Its name comes from two Indonesian words: tumpek – Saturday, and kandang – animal.

Animals, especially domestic ones, are very important in Balinese people’s life. Animals do not only provide food, but also help in hard work on rice fields. The Balinese community is deeply convinced of the merits of animals ­– their long life is a promise of farmers’ well-being. Without them, the entire lifecycle could not exist on earth. Tumpek Kandang is also a festival of wild creatures. Therefore, on this day, also in zoos and animals reserves, workers say prayers for their pupils.

During the ceremony, people make pray and sacrifice to the god Śiva Paśupati  – the Lord of Animals. Cows, which are given a special respect in Bali, are washed and dressed, and their horns are decorated with coconut palm leaves curled into a cones. Also pigs, after bathing, are tied with white material around their bellies. Then, the animals are fed, sprinkled with rice and holy water. The main purpose of Tumpek Kandang is to remind people to stay in touch with nature and be grateful for all the gifts it provides. This tradition teaches not only respect for all creatures, but also refers to the Hindu belief of living in harmony with other beings and the entire universe.