Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Bicycle rickshaw from Dhaka

Bangladesh

 

 

Bicycle rickshaws are one of the most popular means of transport in Bangladesh. They are cheap, fast and ecological, characterized by rich colors and decorations.

At the beginning they did not meet with the enthusiasm of the residents at all. In 1919, they reached to the city of Chittagong from Myanmar (Burma) and became a local singularity. In the late 1930s, rickshaws from Calcutta (now in India) were brought to Dhaka (today’s capital). Currently, 280,000 bicycles rickshaws are registered in Dhaka, but it is estimated that there are actually over 700,000.

What distinguishes Bangladeshi rickshaws are decorations called rickshaw art. The sides and other metal parts are painted, while the hood is decorated with multi-colored canvas cutouts. Simple forms, sharp contours and vivid colors continue the aesthetics of local painting. After the themes and motifs, you can recognize which city they come from. Animals, landscapes and movie posters dominate in Dhaka, while the representation of flowers, birds and animals in Chittagong. The art of rickshaws is very ephemeral. Due to the harsh sun and heavy rain it is necessary to make a new decoration every year.

Bicycle rickshaws are still popular in many Asian countries. At the beginning of the 20th century, they were used in Japan, and from there they spread across Asia. In the Museum’s collection there are rickshaws from Vietnam and Indonesia. The presented models come from the collections of the Bangladeshi Ambassador in Poland.