Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Vajra and ritual bell of Vajrayana practitioners

 

Mongolia, 2nd half of the 19th century

brass

casting, cizelling

inv. numer MAP 9235, 9236

 

In the month of May, commemorating the Buddhist festival of vesak (29th May) – marking the birthday, enlightenment and death of the Shakyamuni Buddha, we are showing the two most important ritual objects in the tradition of Tibetan Vajrayana (Skr.: Diamond Vehicle), the most recent form of Buddhism, practiced among other in Tibet and Mongolia. These are: a ritual scepter of spiritual power – vajra (held in right hand) and a bell (left). They are used both by monks and nuns and by lay followers of the religion, in rituals and prayers. The vajra symbolizes compassion, the method of effective action in promoting the Dharma (Buddhist religion) and the male aspect of Buddhist enlightenment, and the bell symbolizes wisdom, emptiness (Skt. shunyata) and the female aspect of the enlightenment.

The vajra originates from India, where it originally was the attribute of Indra, the important Hindu god. In Tibet it is an attribute of (among other) Adi-Buddha (the Ultimate Buddha form) Vajradhara. The version of the vajra with five prongs combined symbolizes the five Buddhas known as cosmic or transcendental or Dhyani-Buddhas.

The bell (Skt. ghanta) shown here is topped by a half-vajra, beneath which is a head of Prajnaparamita – a female deity symbolizing wisdom. On the body of the bell there are eight petals of a lotus (a flower symbolizing creation in India) filled with Sanskrit syllables – symbols of eight female Bodhisattvas. On the side wall of the bell we can see eight symbols of the main Bodhisattvas: the lotus, wheel of the Dharma, three jewels, sword etc.

 

The vajra and bell can be viewed in the Museum hall until 31st May.