Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Obi belt

 

Shichi-go-san festival is celebrated by Japanese on November 15th. Festival is celebrated by 3-year-old children, 5-year-old boys and 7-year-old girls. The youngest group of children (3 years old) during  spring have to go through a ritual named Kamioki, after that they can finally grow their hair. Moreover parents give their children a ball of silver silk threads, which symbolizes the old age their parents want them to achieve. During shichi-go-san three years old can finally style their hair. The second group, which is a group of 5-year-old boys is considered to be young men. That’s why they are gifted with hakama –  traditional pleated trousers. Girls who reached 7 years turn into young women, so Japanese give them their first obi belt. Usually during the festival, parents with children go to a temple, where they thank for their children’s health and ask for their wealth and prosperity.

Presented obi belt on one side is full of floral patterns, on the other side it’s empty. The floral decoration represents autumn plants. For example gentian, chrysanthemum and leaves.

 

Japan, 2nd half of 20th century

Polyester, 30 x 395 cm

WPŁ/2018/749

 

The obi belt can be viewed in the Museum hall until 3rd of December.