Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Mongolian tea set: a dombo jug and an ayag bowl

jug:

Mongolia, 2nd half of 20th c.

brass, copper; hammering, soldering; h. 33 cm

inv. no. MAP 13098

 

bowl:

Mongolia or Tibet, 2nd half of 20th c.

wood, silver;turning, hammering; h. 5,4 cm, diameter 13,2 cm

inv. no. MAP 9029

 

 

Mongolians have drunk tea with milk daily for centuries, enjoyed independently of the equally popular kumis (fermented mare’s milk). Its consumption was noted as early as 1253-55 by William of Rubruck, a Flemish traveler and Franciscan missionary serving as an envoy of the French king to the khan of Mongolia. Each province has its own tea recipe, but the main ingredients are always: water, black tea, cow milk (other milks such as sheep milk, or – more rarely – goat milk, could also be used), and salt, because unlike our tea, Mongolian tea is salty! Butter could also be added along with medicinal herbs, dried meat, or bones (from which the tea gains various microelements: calcium, potassium and vitamins).

The drink is served once or twice a day, depending on the number of family members. It is prepared by boiling water in a large pot (Mong. togoo), to which the tea is added. After a while, milk and salt is added as well, which is then carefully beaten down (not stirred) with a large ladle. When the tea is ready, it is poured into a dombo jug, from which it is served into ayag bowls. Tradition prohibits pouring from the dombo in the direction of the door (the south), it can be, however, poured in any other direction, such as towards the household altar (the north).

The dombo jug is in the shape of a cut cone, with its top permanently sealed – it has tiny holes on its top surface. It is made from a plate of hammered brass, reinforced with copper rims. Usually, such sets are made and kept in pairs, in the yurt. They can be made from wood with metal rims; from copper, and also from silver.

The ayag bowl is made from wood and silver plate. The same shape and decorations of bowls have been used, since the middle ages, in Tibet and Nepal. In Mongolia, the ayag bowls are used to serve kumis as well.

 

The exhibits can be viewed in the Museum hall till 31st July, 2019

Eng. translation: Rafał Kaszyński