Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Coin

Iran, 531-579

silver

MAP 16028

 

The December’s object of the month is a silver coin from the Persian Sassanid empire that existed in the current area of Iran from the 3rd to the 7th century. On the obverse of the coin (the front side), we see the figure of Sassanid ruler Chosroes I (531-579). The reverse shows the altar of fire – a place of worship in the Zoroastrian tradition. During the Sassanid reign, Zoroastrianism was the official religion at the court.

The tradition of modern Iran, or former Persia, combines many seemingly contradictory elements. Islam is the state religion, but older, pre-Islamic (including Zoroastrian) traditions are also present
in everyday life. Old customs include Yalda festival, celebrated on the winter solstice which falls on December 22 this year. It was an ancient custom to look after a burning fire during the longest night of the year. Nowadays people meet among family and friends, they talk and eat until late night, many dishes are prepared especially for this occasion. Watermelon is being kept since summer, because it is believed that eating it during the Yalda night will ensure health and protection against all misfortunes during the coming winter. After dinner it is customary to read poetry, especially Hafiz’s poems, from which participants of the ceremony can predict the future.