Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Durgā Mahiṣa-sura-mardinī – Durga the Slayer of demon Mahiṣa

There are many versions of the myth describing the causes of the battle between goddess Durgā and demon Mahiṣa. However, the frame-story is the same in each one: Mahiṣa defeated all gods and desired to possess Durgā. The goddess Durgā led a battle against Mahiṣa resulting in defeating the demon.

The word Mahiṣa in Sanskrit denotes buffalo and so is the figure of the demon. When Durgā pierced him with trident the human demon emerged from the buffalo’s body.

Durgā is a warrior goddess, the aspect of Devī (Goddess). She is depicted with her left foot on the defeated demon which emphasises domination, and with her right foot on her mount and helper – lion. She has many various forms which differs in the number of hands, colour of the skin, and attributes. Mahiṣa-sura-mardinī form usually has ten hands but up to twenty are possible.

In the displayed sculpture the front left hand of Durgā is in the gesture of fearlessness and in the seventeen others she keeps typical attributes: vessel, javelin, trident, elephant-driver’s hook, arrow, noose, discus, sword, conch, pestle, and snake-noose.

 

India

2nd half of the 20th c.

brass cast

DEP 1335