Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

TEMPORARY EXHIBITION

THE WORLD OF THE AINU. FROM BRONISŁAW PIŁSUDSKI TO SHIGERU KAYANO

12.03.2021 - 29.08.2021

The “World of the Ainu” exhibition is a unique exposition composed of material evidence showing the culture of the indigenous population of Japan.

The exhibition features objects related to both the everyday life of the Ainu people (tools and sourcing of raw materials, clothes, preparation and serving of meals), and the world of beliefs and rituals. A separate category includes contemporary “Ainu Design” products, playing currently the role of souvenir art, as well as exhibits illustrating Ainu beliefs and rituals. The objects collected illustrate the process of change over the past 150 years. It is a museum record of the disappearance of one of the most interesting autochthonous cultures of this part of the world, “saved” from oblivion by the ethnographer Bronisław Piłsudski.

It is hard to overestimate the value of the scientific heritage of Bronisław Piłsudski, the elder brother of Józef, who was exiled to Sakhalin after a plot to assassinate the Tsar was uncovered and the would-be assassins exposed. He was an outstanding researcher into the cultures of peoples of the Far East, but also – after his brief return to Poland – of the Tatra highlanders. His opus magnum, the research among the Ainu people, is considered to be the source of the renaissance of their culture.

Shigeru Kayano, the now deceased social activist and politician, was the first and so far only declared Ainu parliamentarian in Japan. Thanks to his commitment, in 1997 the Japanese parliament passed a law protecting and ennobling the Ainu culture. He was famous for speaking Ainu language during parliamentary sessions, causing consternation among his Japanese colleagues. He was the author of a book on Ainu material culture in the mid-20th century, and a great admirer of the figure and scientific achievements of Bronisław Piłsudski.

The exhibition is on loan from the City Museum in Żory. The collection presented was created starting from 2015. The main places where the exhibits were purchased were craft workshops in Biratori and antique shops in Sapporo, Tokyo and Brussels.

 

Curators: Dr Lucjan Buchalik, Tomasz Madej
Coordinator: Aleksandra Fudalej
Scenography: Masakazu Miyanaga
Graphic design: Masakazu Miyanaga
Exhibition prepared by the City Museum in Żory


 • Slajd nr 0

  (1/9)

 • Slajd nr 1

  (2/9)

 • Slajd nr 2

  (3/9)

 • Slajd nr 3

  (4/9)

 • Slajd nr 4

  (5/9)

 • Slajd nr 5

  (6/9)

 • Slajd nr 6

  (7/9)

 • Slajd nr 7

  (8/9)

 • Slajd nr 8

  (9/9)