Praca w Muzeum Azji i Pacyfiku

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie poszukuje

Pracownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.

Wymagania:

 • Wykształcenie co najmniej średnie techniczne
 • Zdolności manualne ze szczególnym uwzględnieniem prac montażowych i stolarskich
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy pod „presją czasu”
 • Dyspozycyjność
 • Prawo jazdy kat. B

Dodatkowo mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w technicznym montażu i demontażu wystaw
 • Uprawnienia elektryczne I-go stopnia

Zakres obowiązków:

 • Terminowe i staranne wykonanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych,
 • Przestrzeganie ustalonego czasu pracy,
 • Przestrzeganie ustalonego w Muzeum porządku i regulaminu pracy,
 • Przestrzeganie zasad bhp i p.poż,
 • Dbałość o dobro oraz ochrona mienia zakładu pracy ,
 • Dokumenty: CV i list motywacyjny (1000 znaków)

Zgłoszenia prosimy składać pocztą, e-mailem lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa, ul. Solec 24) do dnia 08.08.2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli (bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana):

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24 moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

https://bip.muzeumazji.pl/rekrutacja-pracownikow/ogloszenia-biezace/pracownik-dzialu-administracyjno-gospodarczego/