Dostępność w Muzeum Azji i Pacyfiku

Dbamy o to, aby wydarzenia oraz wystawy w Muzeum Azji i Pacyfiku były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców.

W 2021 r. dzięki dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na „Zapewnienie dostępności oferty Muzeum Azji i Pacyfiku dla osób ze szczególnymi potrzebami” udało się nam przygotować m.in. tłumaczenia na polski język migowy do większej liczby multimediów, przygotować nowe audiodeskrypcje, wyposażyć budynek dyrekcji w podjazd umożliwiający pokonanie schodów oraz kupić system FM dostosowany do potrzeb osób korzystających z aparatów słuchowych.

Dzięki wspomnianej dotacji w Muzeum pojawiła się wygrzewarka do papieru pęczniejącego, która pozwala nam na przygotowanie wypukłych grafik dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Zestaw papierowych tyflografik do wystaw można wypożyczyć bezpłatnie w kasie Muzeum.

 

Zdjęcie maszyny, z której wysuwa się arkusz z nadrukowanymi geometrycznymi kształtami.

Specjalna wygrzewarka do tyflografik, umożliwiająca przygotowanie wypukłych grafik dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

 

  • Więcej informacji o dostępności w MAiP:

Ogólna informacja o dostępności Muzeum

Przedprzewodnik w tekście łatwym do czytania i rozmienia (ETR)

Informacja o zakresie działalności Muzeum w ETR i polskim języku migowym

Zapraszamy również do kontaktu z koordynatorką dostępności: polazygmunt@muzuemazji.pl