WYDARZENIA

Image article

Zwrotnik kultury

28.03.2017

Zwracamy się do Państwa z propozycją udziału w projekcie

Zwrotnik Kultury – akademia animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku

 

Projekt finansowany jest przez Miasto St. Warszawę. Jego celem jest budowanie i pogłębianie uczestnictwa w kulturze oraz pobudzanie aktywności społecznej młodych warszawiaków. Kierowany jest do nauczycieli i uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych.

Szkoły wyznaczają reprezentantów – jednego nauczyciela i dwoje lub troje uczniów. Osoby te zaprosimy na szkolenia i przygotujemy do zorganizowania wydarzenia kulturalnego w Państwa szkole.

O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt składa się z dwóch etapów:

I etap projektu obejmuje szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli, które będą prowadzone przez Muzeum Azji i Pacyfiku oraz instytucje

partnerskie: Fundację Ocalenie, Fundację Edukacji Międzykulturowej oraz Fundację Inna Przestrzeń.

Szkolenia dla nauczycieli będą dotyczyły metodyki edukacji kulturowej, międzykulturowej oraz antydyskryminacyjnej.

Warsztaty dla uczniów będą poruszać tematykę animacji kultury, tolerancji międzykulturowej, pracy zespołowej oraz samodzielnego organizowania wydarzeń kulturowych.

Szkolenia i warsztaty (pięć trzygodzinnych spotkań) będą prowadzone od kwietnia do czerwca 2017 r. Wszystkie spotkania odbędą się w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

W II etapie projektu uczestnicy będą mieli za zadanie zorganizować wydarzenie poświęcone kulturze pozaeuropejskiej w swojej szkole, do czego będą doskonale przygotowani dzięki szkoleniom. Ważne jest, aby był to projekt uczniowski wspierany przez nauczyciela. Wydarzenia powinny odbyć się do końca listopada 2017 r.

Najciekawsze projekty zostaną nagrodzone.

Udział w projekcie „Zwrotnik Kultury – akademia animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku” jest doskonałym sposobem na powiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a także wspaniałym przygotowaniem uczniów do organizowania samodzielnych projektów i podejmowania inicjatyw społecznych.

 

Kontakt:

 

zwrotnikkultury@muzeumazji.pl

 

koordynatorzy projektu: Dorota Pasek, Dominika Kossowska-Janik

 

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa