Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Rzeźba – Dwie ryby i krzyż

Korea Południowa, 2. poł. XX w.

drewno rzeźbione; wys. 23 cm

nr inw. MAP 21648

dar Macieja Góralskiego, 2018

 

Ryba to jeden z prastarych symboli, znanych w wielu kulturach i na ogół oznaczających życie oraz liczne potomstwo. Takie znaczenie miała dla starożytnych Asyryjczyków, Syryjczyków i częściowo Egipcjan, będąc zarazem symbolem zdrowia i szczęścia. W wierzeniach indyjskich wielka ryba (sanskr. matsja), która ocaliła od zagłady ludzkość podczas potopu była pierwszym zstąpieniem (awatarem) boga Wisznu. W Chinach konkretny gatunek ryby – karp – to z kolei symbol wytrwałości i powodzenia w egzaminach państwowych, a dla Japończyków również symbol samuraja oraz odwagi.

W symbolice buddyjskiej para złotych ryb zwróconych głowami w dół oznacza obfitość i uwolnienie od ziemskich trosk. Jest jednym z Ośmiu Buddyjskich Pomyślnych Symboli składanych na ołtarzach w zastępstwie rzeczywistej ofiary i uważanych za przynoszące pomyślność. W chrześcijaństwie ryba jest symbolem Chrystusa i symbolem Eucharystii.

Chrześcijaństwo szerzy się na Dalekim Wschodzie od okresu Wielkich Odkryć Geograficznych (znane wprawdzie wcześniej, ale w formie nestorianizmu), a w naszych czasach zyskuje coraz więcej wyznawców. Dzieje się tak w Chinach, Wietnamie, Korei Południowej i Japonii. Największy udział chrześcijan w społeczności danego kraju występuje w Korei Południowej, gdzie razem z kultami synkretycznymi buddyjsko-chrześcijańskimi stanowią co najmniej 30% mieszkańców.

Rzeźba ukazująca parę ryb wyraża zarówno chrześcijańską symbolikę – co podkreśla obecność krzyża – jak i buddyjską. To przedstawienie upamiętnia także – opisany w Ewangeliach – cud pomnożenia chleba i ryb i stanowi przedmiot chrześcijański lub stosowany w kulcie synkretycznym. Takie rzeźby służą jako element zdobiący wnętrze świątyni lub kaplicy. Kaplice chrześcijańskie i synkretycznych kultów buddyjsko-chrześcijańskich powstają w wielu różnych miejscach, m.in. nawet w centrach handlowych.

 

Rzeźbę można oglądać w holu Muzeum do 31.12.2018 r.