Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Król i królowa

Król i królowa

Radźa rani putul

Notungram, Bengal Zachodni, Indie
XX w.
drewno, polichromia

MAP 4852, 4853

 

Putul w języku bengalskim oznacza ‚lalka’ i odnosi się do różnego rodzaju figurek ludzkich i zwierzęcych. Niektóre z nich są zabawkami, inne figurkami dekoracyjnymi lub wotywnymi.

Tego typu drewniane figurki pochodzą z miejscowości Notungram (dystrykt Bhardhaman) w Bengalu Zachodnim, gdzie wytwarzane są w małych zakładach rzemieślniczych. Ich wykonawcy nazywani są przez miejscowych sutradhar, co tłumaczone jest jako ‘narrator’. Nazwa ta związana jest z funkcją zabawek — z ich pomocą opowiadano historie mitologiczne i baśnie, wśród których król i królowa są jednymi z najpopularniejszych postaci. Sutradharą nazywane były w Indiach również inne osoby, np. dyrektor grupy teatralnej w starożytnym teatrze indyjskim. Albo osoba, która animowała lalki teatralne. A to dlatego, że termin ten oznacza dosłownie ‘ten, który trzyma sznurek’, a również ’ten, który posiada wiedzę z traktatów teoretycznych (nazywanych sutrami)’. Nazwę te interpretowano również jako ‘ten, który trzyma różne nici lub wątki (opowieści)’, czyli właśnie narrator.

Wiedza na temat rzeźbienia i malowania drewnianych figurek jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. W tej chwili 51 rodzin, czyli 126 osób, zajmuje się ich wytwarzaniem. W procesie tworzenia uczestniczą zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Figurki wykonywane z drewna drzew gamhar, miodoli indyjskiej (neem), akacji i mangowca. Ich cechą charakterystyczną jest forma oparta na trójkącie.

Tył zabawek jest zazwyczaj pomalowany na biało. Na figurce królowej podpisał się jej twórca. Widnieje tam napis w języku bengalskim: „Dystryk Bardhaman, Notungram koło Patuli, [autor:] Śri Dźibanondo”