Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Kama / Kindżał

Kama – puginał popularny w Gruzji i innych krajach Kaukazu, czasem zwany kindżałem (pod tą nazwą funkcjonuje zwłaszcza jako broń kozacka – zapożyczona od ludów kaukaskich). Była na tyle ceniona, że nawet rosyjscy poeci: Aleksander Puszkin i Michaił Lermontow napisali wiersze opiewające ten rodzaj broni.

Prezentowany sztylet należy do najbardziej efektownych pod względem zdobnictwa (ze względu na misternie zdobioną pochwę i rękojeść), nielicznych obiektów tego typu pochodzących z obszaru Kaukazu znajdujących się w zbiorach Muzeum Azji i Pacyfiku.

Broń tego typu mogła pełnić funkcję wyłącznie ozdobną/ceremonialną, jednakże prezentowany egzemplarz ze względu na swoją dużą masę z pewnością miał zastosowanie bojowe.

Ciekawostką jest fakt, że na spodniej stronie górnego okucia widnieją dwa puncowane napisy: „H.C.” i „84”, te same napisy znajdują się również na trzewiku (dolnym okuciu). Najprawdopodobniej oznaczenie H.C. to inicjały wykonawcy, a 84 to dwie ostatnie cyfry roku wykonania kindżału (co datowałoby obiekt na rok 1884).

Długość sztyletu (wraz z pochwą): 42,6 cm

 

Kaukaz, poł. XIX w.

stal, biały metal, srebro, skóra, drewno

kucie

MAP 6499