Współpraca / Sponsorzy

Sponsorzy

Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza do współpracy firmy zainteresowane wsparciem wystaw stałych i czasowych oraz zróżnicowanych inicjatyw promujących i popularyzujących region Azji i Pacyfiku. Do tej pory nasze działania wsparł Rotary Club, który ufundował wyposażenie salek edukacyjnych.