Współpraca / Koncerty Muzyki Azjatyckiej

Image article

Koncerty Muzyki Azjatyckiej

Muzeum Azji i Pacyfiku organizuje liczne spotkania i koncerty przybliżające różne tradycje muzyczne Azji. Do tej pory odbył się cykl indyjskich bhadżanów, koncerty muzyki tureckiej, japońskiej, polinezyjskiej i in., a także muzyki nowoczesnej inspirowanej różnymi tradycjami. Od kilku lat Muzeum Azji i Pacyfiku współpracuje z muzykami i artystami z Iranu, prezentującymi różne tradycje muzyczne: klasyczną muzykę perską, jak i folkową, poprzez koncerty, wykłady oraz warsztaty gry na tradycyjnych instrumentach perskich jak nej, tombak i daf. W Muzeum odbywają się także coroczne koncerty z udziałem muzyków irańskich i polskich, pod patronatem Islamskiej Republiki Iranu.