Współpraca / Festiwal Kulinarny Smaki Azji i Pacyfiku

Image article

Festiwal Kulinarny Smaki Azji i Pacyfiku

23 maja 2015 r. odbyła się pierwsza edycja Festiwalu, mającego na celu przybliżenie warszawiakom różnorodnych i bogatych tradycji kulinarnych Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz Australii i Oceanii. Dzięki współpracy z restauracjami azjatyckimi Festiwal stał się także miejscem integrującym przedstawicieli mniejszości etnicznych i tym samym wpisał w bliskie Muzeum idee promowania różnorodności i wielokulturowości. Festiwal jest imprezą cykliczną. Kolejne edycje odbywają się każdego roku w maju.