Współpraca / Patronaty MAiP

Patronaty MAiP

Muzeum wspiera projekty edukacyjne i badawcze, które są prowadzone przez studentów takich kierunków jak: orientalistyka, etnologia, antropologia kulturowa i in. Patronuje ekspedycjom badawczym i krajoznawczym do Azji Centralnej oraz na Kaukaz i Bliski Wschód. Ich uczestnicy, w ramach działalności popularyzatorskiej instytucji, prezentują wyniki swoich badań muzealnej publiczności w trakcie wydarzeń popołudniowych.

Ponadto, Muzeum obejmuje patronatem interesujące przedsięwzięcia podróżnicze. W 2014 r. była to piesza wyprawa Łukasza Supergana przez irańskie góry Zagros, która zaowocowała wystawą fotograficzną „Zagros 2014 – Góry Ognia” w 2015 r.

Instytucja współpracuje również z wydawnictwami. W 2016 r. przyznało patronat następującym publikacjom:

  • Marcin Jacoby, Chiny bez makijażu,Wydawnictwo Muza SA
  • Łukasz Supergan, Pieszo do irańskich nomadów, Wydawnictwo Muza SA
  • Magdalena Bogusz, Pirania na kolację, Wydawnictwo Muza SA

chiny pieszo pirania-na-kolacje-1405-dni-w-podrozy-dookola-swiata