Współpraca / Dzień Wolnej Sztuki

Image article

Dzień Wolnej Sztuki

Muzeum Azji i Pacyfiku, każdego roku, bierze udział w Dniu Wolnej Sztuki. Jest to akcja, która ma na celu przekonać zwiedzających, że warto poświęcić na jakość zwiedzania, a nie na ilość oglądanych obiektów. Lepiej jest zobaczyć ich mniej, ale za to z namysłem.

Tego dnia Muzea, przez godzinę przekazują zwiedzającym ideę Wolnej Sztuki. Każde z nich wybiera pięć dzieł ze swojej kolekcji. Przy każdym stoi osoba zadająca uczestnikom Dnia Wolnej Sztuki pytania, motywująca ich do podjęcia refleksji i nabrania odwagi do samodzielnego szukania odpowiedzi. Jej celem będzie pokazanie, że obiekt muzealny może stać się źródłem inspiracji. Po zwiedzaniu uczestnicy są zapraszani na spotkanie, w czasie którego mogą porozmawiać o swoich wrażeniach.

W 2016 r. Dzień Wolnej Sztuki był dedykowany wystawie „Od Ramajany do współczesności. Indyjskie malarstwo Madhubani”. Uczestnicy dzięki pracownikom instytucji przenieśli się do świata indyjskich bogów i herosów.

 

DWSo