Współpraca / Partnerzy

Partnerzy

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Muzeum Azji i Pacyfiku należy do organizacji Asia-Europe Museum Network – ASEMUS, skupiającej placówki o zbliżonym profilu i aktywnie bierze udział w spotkaniach dotyczących rozwoju muzealnictwa na szczeblu międzynarodowym. Wkrótce Muzeum stanie się także członkiem ICOM-u.

Muzeum współpracuje także z licznymi muzeami europejskimi (m.in. w ramach grupy European Ethnology Museum Directors Group), ambasadami krajów regionu Azji i Pacyfiku oraz instytucjami zagranicznymi, z którymi zrealizowało wiele projektów kulturalnych oraz wystaw. Do najważniejszych w ostatnich latach należała wystawa prezentująca kolekcję indonezyjskich krisów w Muzeum Sztuki Orientalnej w Moskwie (2013).

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Muzeum Azji i Pacyfiku od 2007 roku współpracuje z Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata (wcześniej Polskim Stowarzyszeniem Sztuki Orientu), z którym zrealizowało wiele konferencji naukowych poświęconych sztuce Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Do najważniejszych konferencji o charakterze międzynarodowym należały: „I Konferencja Sztuki Islamu: Art of Islamic World” (2009), „Azja Południowo-Wschodnia: Sztuka, dziedzictwo kulturowe i relacje artystyczne z Europą / Polską” (2011), „II Konferencja Sztuki Islamu: Rzeczypospolita Obojga Narodów – Imperium Osmańskie: sztuka & architektura – religie – społeczeństwa” (w 600-lecie ustanowienia dyplomatycznych stosunków między Polską a Turcją, 2014), „Bursa i Kraków: historia i kultura artystyczna Imperium Osmańskiego i Królestwa Polskiego w XV-XVI w.” (2014). Krajowe konferencje „Strój – zwierciadło kultury” (2012) i „Sztuka stroju, strój w sztuce” (2015) rozpoczęły cykl, który Muzeum zamierza kontynuować we własnej siedzibie. Pracownicy Muzeum biorą czynny udział w konferencjach krajowych i utrzymują kontakty naukowe z placówkami w Turcji, Turkmenistanie, Uzbekistanie, Iranie, Chinach, Japonii, Korei i in.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Muzeum Azji i Pacyfiku bierze udział w wielu projektach promujących kultury i sztukę krajów regionu Azji i Pacyfiku oraz włącza się w działania na rzecz promowania idei wielokulturowości. Od wielu lat Muzeum współpracuje z Fundacją Inna Przestrzeń i bierze czynny udział w Warszawskim Warsaw Street Party, mającym na celu popularyzację różnorodności i wielokulturowości. W ramach tego projektu oraz wielu innych, Muzeum współpracuje także z organizacjami wspierającymi programy edukacyjne dla dzieci jak np. Czas Dzieci.

Muzeum jest partnerem jedynego w Polsce festiwalu kina azjatyckiego – Festiwalu Filmowego Pięć Smaków oraz angażuje się i wspiera inne projekty społeczne i kulturalne fundacji Arteria, poświęcone m.in. tematyce imigrantów i artystów wietnamskich w Polsce. Dzięki współpracy z Arterią w 2013 r. w nowej, surowej jeszcze siedzibie Muzeum zrealizowana została „Akcja Solec” – efemeryczna prezentacja, która przyciągnęła uwagę publiczności i mediów do nowego miejsca na kulturalnej mapie Warszawy.

Muzeum wielokrotnie wspierało i umożliwiało organizację akcji pomocowych Polskiej Akcji Humanitarnej w Afganistanie i Syrii oraz Fundacji Wolna Syria, a także angażowało się w promowanie akcji pomocy dla poszkodowanych w Nepalu. Muzeum włącza się także w popularyzację projektów pomocowych rządowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Partnerzy (2)