Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Rekrutacja – pracownik Działu Naukowo-Wystawienniczego

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w dniu 08 stycznia 2018 r. ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik merytoryczny Działu Naukowo-Wystawienniczego

Wymagania:
– wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek etnologia, kulturoznawstwo, historia sztuki lub pokrewne,
– udokumentowane zainteresowanie kulturą azjatycką, zwłaszcza Azji Wschodniej
– komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany j. angielski),
– swobodne posługiwanie się pakietem Office,
– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
– bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:
– doświadczenie w pracy w muzeum / instytucji kultury,
– doświadczenie w projektach digitalizacyjnych,
– mile widziana znajomość drugiego języka obcego (preferowany język azjatycki).

Opis stanowiska:
– przygotowywanie i organizowanie wystaw czasowych,
– opracowywanie zbiorów, z uwzględnieniem programu do ewidencjonowania muzealiów,
– koordynacja procesu digitalizacji zbiorów, upowszechnianie i udostępnianie zbiorów w Internecie,
– popularyzowanie zbiorów, m.in. przez przygotowywanie tekstów do informatorów, katalogów, przewodników, innych publikacji, wykładów, odczytów i referatów,
– prowadzenie działalności dydaktycznej we współpracy z Działem Edukacyjnym (oprowadzanie po wystawach oraz przygotowywanie materiałów do lekcji i warsztatów muzealnych).
Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny.

Oferujemy:
– umowę na czas określony (do 12 miesięcy) na pełen etat
– zdobycie doświadczenia w rozwijającej się instytucji
– możliwość indywidualnego dostosowania czasu pracy
– szansę na pogłębianie własnych zainteresowań w zakresie kultury azjatyckiej
Miejsce pracy: Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, C.V. , wraz z danymi kontaktowymi, osobiście (sekretariat) lub pocztą (w tym e-mail sekretariat@muzeumazji.pl) w terminie do 22 stycznia 2018 roku (z dopiskiem „Dział Naukowo-Wystawienniczy”).
W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Muzeum zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.