Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

REKRUTACJA – Dział Administracji

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w dniu 08 stycznia 2018 r. ogłasza nabór na stanowisko:

Koordynatora/ki ds. Organizacyjnych w Dziale Administracji

 

WYMAGANIA:

• Wykształcenie średnie lub wyższe;
• Doświadczenie w pracy w dziale administracji;
• Doświadczenie i umiejętność pracy w zespole;
• Sumienność, wysoka kultura osobista;
• Odporność na stres;
• Komunikatywność;
• Dyspozycyjność (praca również w weekendy).

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Obowiązki w obszarze administracyjnym to m.in.:

• współpraca z zespołem Muzeum podczas dodatkowych wydarzeń (wernisaże, konferencje, spotkania autorskie).
• organizacja techniczno–logistycznej działalności Muzeum
• obsługa administracyjna Muzeum i realizowanych projektów
• przygotowanie zapotrzebowań zakupów w Muzeum, dokonywanie rozeznania rynku i prowadzenie w tym zakresie ewidencji
• prowadzenie ewidencji wydatków na towary i usługi związane z eksploatacją i obsługą obiektów Muzeum
• prowadzenie tablicy informacyjnej, nanoszenie i kontrola poprawności zamieszczonych informacji o organizowanych imprezach
• wsparcie pracowników merytorycznych przy przygotowaniu pod względem technicznym imprez odbywających się na terenie Muzeum oraz podczas ich trwania
• dbałość o wygląd sal wystawowych i pomieszczeń wokół, w szczególności dbałość o zachowanie ładu i porządku przed i po imprezach odbywających się na terenie Muzeum
• zgłaszanie przełożonemu wszelkich awarii i uszkodzeń na terenie Muzeum
• pomoc przy opracowywaniu dokumentacji konkursowych przy pozyskaniu dofinansowań ze środków publicznych i prywatnych

 

OFERUJEMY:

• zatrudnienie w wymiarze pół etatu
• praca w siedzibie Muzeum
• wdrożenie i wsparcie w pierwszych tygodniach pracy
• przyjazną atmosferę pracy w interesującym zespole
• możliwość zdobycia nowych, wartościowych doświadczeń w instytucji muzealnej

CV prosimy przesyłać do 16 stycznia 2018 r. na adres: rekrutacja@muzeumazji.pl, podając w tytule wiadomości „Aplikacja – pracownik administracyjny”.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami będą przeprowadzane na bieżąco w trakcie trwania rekrutacji.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Dokumenty należy składać drogą mailową (sekretariat@muzeumazji.pl) lub pocztą na adres 00-403 Warszawa ul. Solec 24 w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r, podając w tytule maila nazwę stanowiska, na które Państwo aplikują.

Po zapoznaniu się przez komisję ds. rekrutacji z dokumentami aplikacyjnymi zostaną wyłonieni kandydaci na powyższe stanowiska. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji. W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są protokolarnie niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.