Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Słowa nieulotne – jak dobrze je znasz? [QUIZ]

Sprawdź swoją wiedzę!

Pytania nie są łatwe, ale dla tych, którzy widzieli wystawę „Słowa nieulotne. Pismo w  kulturach świata”, ten quiz nie będzie problemem.

Obrazek - Quiz z katalogu wystawy Słowa nie ulotne

Wynik

 

Świetny wynik! Gratulacje 🙂

Prawie się udało 😉

#1 Gdzie w Chinach zachowały się najstarsze przykłady pisma?

#2 Pismem klinowym posługiwano się:

#3 Co to jest semasiogram?

#4 Na czym polegał wypracowany przez Inków system rejestru liczb – kipu?

#5 Hieroglify były przez Egipcjan:

#6 Które z wymienionych postaci są bóstwami związanymi z pismem z mitologii Majów?

#7 Czemu miało służyć wprowadzenie do pisma hebrajskiego znaków diakrytycznych (znaki graficzne dostawiane do litery, w języku polskim występują np. w literach ć, ą, ż)?

#8 W jakim języku spisano Nowy Testament?

#9 Na jakich cyfrach wzorowane są tzw. cyfry arabskie?

#10 Jak nazywał się pierwszy system zapisu języka słowiańskiego?

#11 Przykładem graffiti są:

#12 Które z wymienionych pism ma indyjskie pochodzenie?

Poznaj wynik